reiki headers

Aura healing

Aurahealing, wat heling betekent, staat voor het helen van de energieveld. Het brengt je meer in contact met jezelf en je 'zijn'. Aurahealing staat bekend om de ontspannende en rustgevende werking. Blokkades die in de loop van ieders leven zijn ontstaan in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen, hebben een directe weerslag op de totale energiestroming.

Die delen kunnen overactief worden, verharden of juist zwakker worden. Bij aurahealing wordt de behandelde persoon niet aangeraakt maar wordt de aura afgetast.Door het auraveld af te tasten wordt elke afwijking in de energiestroom en de verstoorde chakra's in kaart gebracht.

Na die signaleringen worden de energielagen en chakra's die niet in balans zijn in staat van heling gebracht. Ook negatieve energieën die zijn binnengedrongen zoals bijvoorbeeld negatieve patronen, worden opgespoord. Vervolgens wordt het energieveld net zo lang geoptimaliseerd totdat het op eigen kracht kan blijven functioneren.

Bij aurahealing wordt er gebruik gemaakt van technieken als, het herstellen van de auralagen en chakra's tot het verwijderen van schadelijke energieën. Tevens worden er inzichten verstrekt. Aurahealing is een holistische geneeswijze die heel goed naast de reguliere gezondheidszorg past.

De behandelingen duren ongeveer een uur en afhankelijk van de klachten, wordt het aantal behandelingen vastgesteld.

teken reiki